Hvad er Hands?

Mie Hørbo

Pædagogisk konsulent og indehaver af kursusvirksomheden Hands.

Siden 2016 har jeg afholdt kurser for pædagogisk personale i hvordan leg, berøring og bevægelse kan styrke børnefællesskab, inklusion, voksen-barn relation og i det hele taget den voksnes professionalisme og mulighed for at lykkes med at skabe god og udviklende kontakt med alle børn.

Pædagogisk vejleder i Albertslund Kommune:
Jeg arbejder med undervisning og praksisvejledning i dagtilbud med fokus på hvordan de professionelle voksne kan skabe udviklende samspil med alle børn gennem en kropslig, legende funderet tilgang.

Børnesyn og pædagogisk tilgang til alle børn (og voksne)

Jeg arbejder ud fra følgende børnesyn:
Alle børn ønsker at være en del af fællesskabet og vil dybest set gerne følge de voksnes initiativer og rammesætning. Alle børn vil gerne være med i leg, indgå i positive relationer og i det hele taget bare gøre det godt. MEN! sådan ser det ikke altid ud i praksis, og derfor er det afgørende, at vi voksne hele tiden arbejder med os selv og relationelt med børnene og har et grundlæggende værdisæt og børnesyn med os, så vi har noget at stå på og pejle efter, når jorden gynger under os.

Uddannelsesbaggrund

Kandidatgrad i kommunikation og psykologi fra Roskilde Universitet (2008).
Massør med speciale i berøringspædagogik og certificeret danseterapeut.

Erfaring

Siden 2016 har jeg som selvstændig pædagogisk konsulent undervist og vejledt professionelle i at styrke deres samspil med alle børn ved at bringe mere krop, fysisk kontakt og leg ind i pædagogikken.
Legefabrikken: Jeg har været en del af Legefabrikken, som holder kurser i leg og bevægelse for pædagoger og lærere.
Fri For Mobberi: Jeg har været en del af Red Barnets Fri For Mobberi konsulentgruppe. Her har jeg holdt kurser for pædagoger og lærere i at skabe stærke og trygge børnefællesskaber. 
Massagebehandler: Massage med fokus på afspænding og regulering af energi og følelser og øget kropsbevidsthed hos klienten.

© 2024 Movely. All Rights Reserved.