Barn til barn massage

barn til barn massage

Hvad er barn til barn massage?

Barn til barn massage er en blanding af leg og massageøvelser tilpasset børnegruppens alder og konkrete behov. I et program vil der ofte indgå startlege med fokus på bevægelse og etablering af gruppen gennem fællesskabsopbyggende øvelser. Massagen indleder jeg ofte med selvmassage, så børnene mærker egen krop, før de udveksler massage med andre. Derudover følger makkermassage med rekvisitter (fx bolde eller ærteposer) massagehistorier, massagesange, tegn og gæt massage, trykmassage, opkvikkende massage eller beroligende massage og fælles massagelege hvor hele gruppen er sammen. Til sidst afslutter vi med en afspændning og refleksion over massagens muligheder i jeres konkrete hverdag.

Hvorfor arbejde med barn til barn massage?

Når børn inviteres til at massere hinanden sker der noget med relationen imellem dem. Sympatien og tilliden til hinanden stiger, og risikoen for drilleri og mobning falder. I barn til barn massage øver børnene grundlæggende samspil, dialog, respekt for grænser og det at mærke og udtrykke egne behov på en konstruktiv måde.

Når vi giver børnene positive erfaringer med berøring, hjælper vi dem til at have et naturligt forhold til fysisk kontakt med andre mennesker (fx. håndtryk, knus, skulderklap, holde i hånd, sidde tæt) og dermed evne til at kunne mærke egne grænser og afkode andres grænser. Dette er en vigtig forudsætning for at kunne indgå i sociale relationer og trives i det hele taget. Den barn til barn massage, jeg underviser i, har sit udgangspunkt i Nordlys Massage®, som er en blid, helhedsorienteret massageform, alle kan have glæde af uanset alder.

TIPS TIL BRUG AF BARN TIL BARN MASSAGE I HVERDAGEN

Undersøgelser viser bla. at:

Børn der modtager massage får øget selvværd, bedre koncentration, bliver bedre til at mærke egne grænser og får mere ro i krop og sind.

Børn der giver massage får øget selvtillid, bliver bedre til at mærke andres grænser, bliver gode til at vise omsorg, lytte til andre og kommunikere.

Hemmeligheden bag massagens effekt
Den rolige, behagelige og respektfulde berøring påvirker kroppens kemi og stimulerer bl.a. til udskillelse af hormon og signalstoffet oxytocin, som b.la. dæmper stress, angst og uro og øger vores generelle velbefindende. Forskning har påvist, at oxytocin gør os mere nysgerrige, udadvendte og åbne for social kontakt, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for læring og det at indgå i fællesskaber.

Er det for alle børn?
Ja, barn til barn massage er for børn i alle aldre, både på normal- og specialområdet. Når jeg besøger dagplejer og vuggestuer har jeg en meget legende tilgang, hvor alle kan være med i eget tempo. Jo større børnene er, jo mere struktureret kan man præsentere massagen. Men børn er forskellige, og jeg tilpasser aktiviteterne så de passer til jeres gruppe, uanset om det er vuggestue, børnehave, skole eller SFO.

Leg og bevægelse som startaktiviteter
Massage er en aktivitet, der kræver en vis ro i kroppen og tillid til hinanden. Derfor er det ofte nødvendigt at starte en massagesession med fælleskabsopbyggende lege og øvelser, hvor børnene får bevæget sig og har det sjovt sammen, inden massagen går igang. Når I booker mig til et besøg, vil jeg altid have fællesskabsopbyggende aktiviteter med i programmet.

Tips til brug af barn til barn massage i hverdagen

Berøring som en pædagogisk tilgang til børnene
I det pædagogiske arbejde kan man bruge berøring og massage som et redskab og en pædagogisk tilgang til at kommunikere med børnene, forstå dem og møde dem lige der, hvor de har brug for at blive mødt – ikke med ord men gennem den fysiske kontakt. En venlig hånd på skulderen, et kærligt kram, en tumletur, en vuggetur, en massageremse på ryggen eller bare nærværende øjenkontakt er nonverbale kommunikationsformer, der ofte får langt større betydning for vores trivsel, end de ord vi siger til hinanden.

Respekt for grænser
Børnene må altid sige ”nej tak” til massage, og hvis de ikke har lyst til at tage strømper eller bukser af, så er det helt ok. Nogle børn vil kun give massage og andre vil kun modtage, det er også helt ok. Hvis børnene mærker at deres grænser bliver respekteret, så vil de meget bedre kunne deltage næste gang.

Stop mens legen er god
Det er vigtigt at aflæse barnet/gruppens signaler, når man laver massage. Viser børnene tegn på manglende koncentration, ubehag, vil ikke deltage, kigger væk eller andet, så er det vigtigt at stoppe massagen. Når man arbejder med berøring har børnene meget forskellige toleranceniveauer. Nogle kan klare en masse fysisk kontakt og nogle vil meget hurtigt blive fyldt op og få nok.

Flere måder at deltage på
De børn der ikke vil være med i massagen i første omgang er faktisk med alligevel. Når børn observerer tager de en masse information ind, og måske vil de selv tage initiativ til at lave massage derhjemme med mor/far eller måske bringe elementer fra massagen videre ud i andre sammenhænge, fx på legepladsen. Vær nysgerrig og åben overfor alternative måder at deltage på. Fx kan et barn være den voksnes assistent, være den der holder massagehæftet, være den der tænder for musikken etc. Spørg også børnene, de har ofte gode ideer til hvordan de kan deltage på en for dem god måde.

Massage med/uden tøj
De fleste massager er udenpå tøjet, men det kan også være en rigtig skøn oplevelse at bruge olie eller creme på kroppen. Når I laver olie/creme massage så start med at smøre bukseben og ærmer op så ben, fødder, arme og hænder kan få massage. Nogle børn elsker at smide tøjet, især om sommeren. Men underbukserne/bleen bliver altid på.

Geare ned / kvikke op
Massage kan både hæve og sænke energiniveau. Mærk hvad der er brug for. Hurtige klap og hurtige bevægelser vil ofte kvikke op og hæve energiniveau. Langsomme stabile tryk og strygninger vil ofte give ro.

Kildenhed
Hvis børnene viser tegn på kildenhed er det vigtigt at undgå brug af redskaber der kilder (fx fjer) og undgå at bruge fingerspidser men brug i stedet håndflader. Når barnet bliver mere vant til massage kan man langsomt afprøve nye massagegreb og redskaber og støtte at barnets taktil tolerance udvikler sig.

Undgå at give massage hvis
-giver eller modtager viser tegn på sygdom, Undgå at give massage på blå mærker, sår og rifter.

Forældreinddragelse
Hvis I ønsker at arbejde struktureret med massage i et forløb kan det være en god ide at fortælle forældrene om massagen og hvorfor I gør det.

Booking

Kontakt mig hvis du vil høre mere om forløb eller dagsbesøg i barn til barn massage hos jer,
på tlf. 29 26 09 61 / mail mie.hoerbo@gmail.com

Gå ikke glip af kurser

Vi afholder også kurser.