Om Hands

Hvad er Hands? 

Hands arbejder for at skabe bedst mulig kontakt og udviklende samspil mellem børn og voksne i vores institutioner og i familierne. Det gør vi ved at undervise og vejlede fagfolk og forældre i at møde børn i deres grundlæggende behov for fysisk kontakt, leg og kropslig udfoldelse. Vi anvender især massage, berøring, bevægelse og inspiration fra Theraplay, som er relationsbaseret legeterapi.

Faglig baggrund:

Indehaver: Mie Hørbo

Massør og massagekonsulent med speciale i børnemassage, berøringspædagogik og massage som specialpædagogisk redskab (Nordlys Massagecenter, Silkeborg).

Mie Hørbo

Konsulent i Mary Fonden og Red Barnets antimobbe-kampagne “Fri For Mobberi”. Her afholder jeg praktisk-teoretiske kurser og oplæg for fagfolk og forældre. Centrale temaer: Trygge børnefællesskaber, den voksnes relationskompetence, barndom, leg og betydningen af venskaber. 

Terapeut: Dansebevægelsesterapeut i formen “Dansergia”. Jeg har løbende klienter i behandling. Jeg kombinerer b.la. rolig massage, bevægelse og løsningsfokuseret samtale ud fra metoden Process Inquiry. Min terapeutiske tilgang er “her-og-nu orienteret”, dvs. jeg støtter klienten eller gruppen til at udforske egne temaer gennem øget kropsbevidsthed og genfinde ressourcer både kropsligt og mentalt til at finde mening, ståsted og retning i livet.

Jeg har gennemført et 3-årigt supervisionsforløb for fagfolk, der arbejder med mennesker. Baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Formål med forløbet: At træne og udvikle kontaktevne og empati gennem forståelse af egne ressourcer og sårbarheder og bruge denne indsigt i den professionelle praksis. 

Kandidat i psykologi og kommunikation med speciale i stress (Roskilde Universitet, 2008)  

Privat: Jeg har 2 børn i skolealderen og en mand, der driver kursusvirksomheden Legefabrikken

Kontakt mig på: mail@hands-mh.dk / tlf. 29260961

Gå ikke glip af kurser

Vi afholder også kurser.