Etiske retningslinjer i barn til barn massage (0-9 år)

Midt i denne coronatid er arbejdet med børn og massage i praksis sat på stand by. Men så er der måske mere tid til refleksion? Denne tekst retter sig til dig der er dagplejer eller pædagog i dagtilbud eller indskoling. Her får du inspiration til at formulere eller redigere jeres etiske retningslinjer i arbejdet med pædagogisk massage.

Tydelige etiske retningslinjer i arbejdet med berøring og massage, skaber tryghed for både børn, fagfolk og forældre og sætter berøring og massage ind i en professionel ramme. Her kommer et bud på en række etiske retningslinjer, du kan tage afsæt i og gerne udvikle på i takt med egne erfaringer. Sørg for at snakke retningslinjerne igennem med kollegaer.

Massage er altid frivilligt

Invitér barnet ind i massageaktiviteten. Når han/hun mærker, at dets grænser bliver respekteret, er det langt nemmere at deltage hen ad vejen. Men det er altid ok at sige ”nej tak” til massage.

Legitim perifer deltagelse

Mange børn elsker massage med det samme, men det er også helt normalt, at der er børn, der trækker sig eller måske endda bliver ængstelige eller aggressive, når du sætter en massageaktivitet i gang. De har brug for tid og alternative legitime måder at deltage på alt efter alder og personlighed. Et barn kan fx få til opgave at være den der tænder musikken, lægge tæpper parat, være den voksnes assistent, observere og måske lege i periferien, med noget legetøj, du har lagt klar. Find de perifere deltagelsesmåder, der giver mening for dig og dine børn.

Dialog: Spørge om lov og sige “tak” til hinanden

Indled altid en massageøvelse med at spørge om lov: Fx: ”Har du lyst til at få massage”. Barnet kan nikke, sige ja eller på andre måder tilkendegive, at det er med.

Afslut
altid en massage med, at den der har givet massage siger “tak fordi jeg måtte give dig massage” eller fx “tak for lån af ryg“. Den der har modtaget massage, kan sige “tak for massage“.

Denne dialog omkring massagen er vigtig uanset børnenes alder. Det er her børnene lærer, at der bliver lyttet til deres grænser og behov samt de øver at lytte til og forstå andre. Hvis du arbejder med de helt små 0-3 års børn, kan de naturligvis ikke kommunikere verbalt, som her beskrevet, men brug alligevel dialogen og skru ekstra op fra dit kropssprog. Børnene kan måske ikke forstå ordene, men de kan mærke dig og din intention og lydhørhed, og det er hele pointen.

Vise hensyn

Vis hensyn ved at spørge: ”Er der noget jeg skal passe på? Det kan fx være blå mærker, rifter eller sår, der ikke skal have massage. Støt børnene i at vise hensyn overfor hinanden.

Et trygt rum

Massage er en overgivelsesproces, hvor paraderne sænkes, og man begynder at slappe af fordi nervesystemet sanser tryghed. Brug fx øvelser med selvmassage (stryge/trykke på egen krop), syng en sang, hør musik, grin sammen, læs højt, lav en sjov leg og alt hvad du ellers kan finde på, der skaber tryghed for dine børn. Nogle børn har brug for at bevæge sig, før de kan slappe af og mærke tryghed. Lav fx en stopdans, hvor de brænder energi af og mærker deres krop og til sidst lander på gulvet.

Vær en rollemodel

Børnene påvirkes ikke kun af det du gør, men også din indre stemning og din måde at møde børnene på. Gør ekstra meget ud af at være venlig, nysgerrig og imødekommende i massageaktiviteterne. Brug din stemme og dit kropssprog på en måde, så børnene kan mærke, at du oprigtigt gerne vil dem. Træk vejret, vær tålmodig og skæld ikke ud, hverken på dig selv eller børnene. Vis dig selv og børnene omsorg, og prøv igen i morgen.

Den rette timing

Hvis der er meget uro, konflikt eller andet, så er det måske ikke nu, der skal laves massage. Det kan også være at børnene har brug for at lave noget mere aktivt som indledning til massagen. Massage aktiviteter kan ikke forceres. Børnene skal have lyst til at være med og/eller observere.

Med/uden tøj

Det kan være rigtig rart at bruge olie og creme direkte på kroppen, men underbukser/ble bliver altid på.

Inddrag forældre

Fortæl forældrene hvorfor og hvordan du laver massage med børnene. Vis dem fx en massageøvelse til et forældremøde, og giv dem gerne et brev med hjem om barn til barn massage, der beskriver hvorfor berøring er så vigtigt for deres udvikling og trivsel. Er du interesseret i en skabelon til et forældrebrev, så skriv til mig på mail@hands-mh.dk.

Nyhedsbrev

Få artikler og kursusinvitationer direkte i indbakken

Andre artikler

Gå ikke glip af kurser

Vi afholder også kurser.